přejděte na úvodní stránku Energie-Reiki.cz

Novinky

11.1.2011 - Nové termíny iniciací zatím nejsou plánovány. Pravděpodobně budou vypsány až na druhou polovinu roku 2011. V případě dotazů mne kontaktujte. Děkuji za pochopení.

Iniciace

I. stupeň - ----------
----------
----------

II. stupeň - ----------
----------

II. roz. st. - ----------

Kontakt

Ing. Václav KŘEMEN, Ph.D.
Praha 10 - Strašnice

email: energie-reiki@email.cz
internet: energie-reiki.cz
mobil: +420 605 871 035

Odkazy

Moje další stránky

Praha - masáže a vzdělávání

Historie* REIKI

Nejstarší zmínky objasňující význam slova REIKI jsou od Číňana Guazi z 3. Stol př.n.l - Významově stejné informace jsme získali od Japonce Mikao Usui. Ten představil novodobé REIKI v podobě, jak jej známe a učíme dnes. Tibetští lámové používají ještě starší a významově i obsahově ucelenější systém práce s energií, který se nazývá Tsa-Lung a je tisíce let starý a tradičně uchovávaný tibetskými lámy. Z Tsa-Lung se vyvinulo REIKI i akupunktura.

Dr. Mikao Usui Dr. Mikao Usui žil v 19. století. Byl přednášejícím a knězem na Univerzitě Kyoto v Japonsku. Po jednom z nedělních obřadů za ním přišli studenti a jeden z nich Usuiho žádal o jeho zkušenosti v oboru přírodního uzdravování. Usui tyto praktické zkušenosti neměl, ba ani nebyl účastníkem podobných praktik. Studentova otázka ho inspirovala k hledání při uskutečňování svého cíle: Získat sílu k uzdravování a schopnost vykonávání dalších jiných energetických technik. A to i proto, aby mohl studentům prokazovat pravdivost Ježíšových zázraků. Začal v USA cíleným studiem Písma Svatého na universitě v Chicagu. Po sedmi letech se vrátil do Japonska, kde doplňoval své poznatky rozborem starých písemností. Navštívil Čínu, Indii, Tibet, kde v klášterech studoval církevní filosofie. Po mnoha letech bádání nalezl 2,5 tisíce let staré sanskrtské zápisy, ve kterých byly popsány způsoby, jak pracovat s energií. Tyto teoretické informace se ukázaly být nedostatečnými. Při rozmluvách s mnichy praktikujícími zen si uvědomil nezbytnost meditace při uskutečňování svého cíle. Odhodlal se tedy k jedenadvaceti dennímu pobytu na japonské hoře KURI JAMA. Tam meditoval, postil se a modlil. Po 21 dnech došel stavu osvícení, díky kterému získal moc k uzdravování. Když scházel dolů, poranil si palec u nohy. Intuitivně na ránu položil dlaně a rána se začala hojit. Když sešel dolů, vešel do hostince a poprosil o jídlo. Obsluhující servírku bolel zub a Usui se jí zeptal, jestli jí může pomoci. Když souhlasila, položil na nemocnou tvář ruce a zakrátko bolest zmizela. Po návratu do Tokia pomohl svému příteli s revmatickými bolestmi a jiné skutky.

V dalších sedmi letech zdokonaloval Usui své léčitelské schopnosti. Uzdravoval i v chudinské čtvrti Tokia a zjišťoval, že chudí, které dříve vyléčil, se znovu do chudinské čtvrti vraceli. Zeptal se, proč se znovu vracejí. Žebrák odpověděl, že je vděčný za uzdravení a za pomoc při započetí nového způsobu života, ale že po čase, když si založil rodinu, uvědomil si, že jí musí živit, že musí pracovat. Proto se vrátil zpět tam, kde nemusel mít žádnou odpovědnost a kde nemusel pracovat. Tady jenom natáhne ruku, poprosí o almužnu a to mu stačí ke štěstí i životu. Odpověď Usuiho šokovala a byla hlavním imuplzem k dalším cíleným meditacím, které ho dovedly až sestavení pěti zásad při práci s REIKI: Zásady REIKI.

Více o dalším vývoji REIKI se dočtete zde.


*Pozn.: Pozor! Takto hovoří o příběhu REIKI legendy. Skutečnost můžeme jen odhadovat. Každopádně je tady odkaz, sama energie REIKI, výsledky práce s ní a iniciační rituály, které umožňují práci s REIKI aktivovat.