přejděte na úvodní stránku Energie-Reiki.cz

Novinky

11.1.2011 - Nové termíny iniciací zatím nejsou plánovány. Pravděpodobně budou vypsány až na druhou polovinu roku 2011. V případě dotazů mne kontaktujte. Děkuji za pochopení.

Iniciace

I. stupeň - ----------
----------
----------

II. stupeň - ----------
----------

II. roz. st. - ----------

Kontakt

Ing. Václav KŘEMEN, Ph.D.
Praha 10 - Strašnice

email: energie-reiki@email.cz
internet: energie-reiki.cz
mobil: +420 605 871 035

Odkazy

Moje další stránky

Praha - masáže a vzdělávání

Iniciační rituál a zasvěcení do REIKI

Proč iniciace?


Základním prostředkem zasvěcení do REIKI jsou iniciace. Měli by být provedeny tradičně vzdělaným mistrem REIKI. Slouží k získání síly k uzdravování a k výkonu jiných energetických činností, otevření kanálu REIKI. Veškerá práce v duchovní REIKI se řídí hlavní zásadou – předávání bezpodmínečné lásky. Energii je možné předávat pouze tehdy, pokud s tím osoba, které dáváme energii, souhlasí. S REIKI pracujeme tak, aby pomohla těm, kteří si to přejí. Chráníme svobodnou vůli jiných, ctíme svobodu názoru a vyznání.

Mou nabídku iniciací a termíny iniciací REIKI najdete zde.


Co je iniciace?


Iniciace je také doladění těla fyzického a éterického na vibrace energie REIKI. Je to speciální rituál, vycházející ze znalostí o působení energií. Využívá se energetické tělo člověka, které se mimo jiné skládá z energetických center (obvykle nazývané čakry), kterými do těla vchází a vychází energie.

Iniciace a praxe = vylaďovaní na vyšší vibrace


Iniciace je zasvěcovací rituál, při kterém je v žákovi individuálně aktivizován energetický kanál tak, aby jím postupně procházela i energie vyšších a vyšších vibrací - energie REIKI. Iniciace prováděná mistrem, nebo velkým mistrem zaručuje pro každého žáka maximální možné otevření energetického kanálu a tím i maximální schopnost šíře příjmu, harmonizace a předávání energetického spektra. To je jeden z hlavních důvodů, proč se každá iniciace dělá individuálně. Spektrum energií se cvičením a prací dále rozšiřuje tak, že po jisté době, je možnost přistoupit k další iniciaci. Při druhé a dalších iniciacích jsou žákovi dány k dispozici a užívání symboly a mantry. Práce s nimi v prvé řadě pomáhá žákovi postupně zvyšovat schopnost pracovat a vylaďovat se k činnostem s vyššími vibracemi. Při použití symbolů a manter, či jejich kombinací se zesiluje průtok energií. Tento fakt velice urychluje práci jak kvalitativně, tak i kvantitativně.

Chci pracovat s REIKI. Musím mít iniciace?


Zasvěcení by mělo být vždy přijato od tradičně vzdělaného mistra, nebo velkého mistra REIKI, aby byly všechny předané nástroje, tj. symboly a mantry, plně využitelné. Bez řádné iniciace jsou symboly a mantry pouhými obrázky a zvuky, které žádným způsobem nemohou pomoci a ovlivnit práci s energiemi REIKI.

Poznámka:


Práce s energií REIKI není podmiňována vyznáváním žádného určitého náboženství, víry, světového názoru nebo životního stylu a to v kterémkoli stupni.