přejděte na úvodní stránku Energie-Reiki.cz

Novinky

11.1.2011 - Nové termíny iniciací zatím nejsou plánovány. Pravděpodobně budou vypsány až na druhou polovinu roku 2011. V případě dotazů mne kontaktujte. Děkuji za pochopení.

Iniciace

I. stupeň - ----------
----------
----------

II. stupeň - ----------
----------

II. roz. st. - ----------

Kontakt

Ing. Václav KŘEMEN, Ph.D.
Praha 10 - Strašnice

email: energie-reiki@email.cz
internet: energie-reiki.cz
mobil: +420 605 871 035

Odkazy

Moje další stránky

Praha - masáže a vzdělávání

Energetická a jiná cvičení

Na této stránce uvádím některá cvičení, která Vám mohou napomoci ve Vašem osobním vývoji a při práci s energiemi a REIKI. Tyto techniky také upravují citlivost a vnímavost žáků REIKI a zvyšují a zjemňují vibrace energetických těl adeptů. Cvičte je s láskou, odhodláním a radostí! Nebudete-li při jakékoliv práci cítit pocit niterné radosti, raději ji přerušte a pokračujte v ní třeba později, abyste pracovali uvolněně a radostně. To Vám pomůže zbavit se přílišného chtění a křečí, které samotnému cvičení neprospívají a vývoji brání.

Pamatujte, že v REIKI platí zásada: Vše co děláš, dělej, jak nejlépe umíš.


Jednoduché cvičení pro citlivé dlaně


Cvičte nejméně jednou denně pět minut. Zavřete oči. Sepněte ruce. Po chvíli dlaně oddalte a snažte se vcítit, vnímat pocity, které mezi dlaněmi vznikají.

Harmonizace-synchronizace čaker pomocí energie REIKI


Toto cvičení je velmi účinné. Výsledky, kromě průvodních příjemných tělesných pocitů, nejsou vnímány okamžitě, ale projevují se postupně v čase. Doporučuji toto cvičení provádět minimálně jednou denně a to nejlépe po ránu.

Postupně budeme harmonizovat hlavní čakry pomocí energie REIKI, kterou už, po iniciaci prvního stupně, Vaše ruce přenášejí. Ve fázi prvního stupně REIKI toto cvičení provádějte kontaktně. V dalších stupních REIKI jej můžete dělat i bezkontaktně nebo na dálku nebo v čase. Cvičení můžete provádět v leže nebo v sedě nebo i ve stoje. Zvolte si pozici, ve které se nejlépe uvolníte a která Vám bude příjemná. Postupně položte dlaně jedné ruky na první a šestou čakru a nechte vědomě proudit energii REIKI. Až pocítíte v rukách nebo jinak intuitivně, že je čas změnit pozice rukou, položte dlaněmi jednu ruku na druhou a zbývající ruku na pátou čakru. Opět vyčkejte, dokud nepocítíte, že přišel čas na změnu pozice rukou. Pak položte dlaní jednu ruku na třetí čakru a druhou ruku na čtvrtou čakru. V prvním stupni REIKI je obvykle doba synchronizace jednoho páru čaker alespoň 3 minuty.

Cvičení pro zlepšení vidění energií a aury


Sepněte ruce a tlakem, nebo promnutím si uvědomte dlaňové čakry. Oddalte dlaně tak, aby prsty zůstaly spojeny, pak je pomalu oddalujte. Ohnisko vidění je posunuto 15 až 20 cm vpřed či vzad. Tímto způsobem periferně sledujte, co se děje mezi prsty, či jak vypadá vaše ruka. Vidíte něco?!

REIKI dýchání


Je vhodné provádět různá dechová cvičení a pracovat tak s energií, která má hrubší vibrace, ale umožňuje energetický rozvoj fyzického i energetických těl. Toto cvičení jsem se naučil od svého mistra REIKI.

Stojíme lehce rozkročeni, bedra lehce vysunutá vpřed, ruce jsou vzadu. Dlaně máme složené tak, že pravá je dole, dlaní nahoru a levá ruka je položena na ní. Vizualizujeme, vnímáme a představujeme si, že jasné světlo vdechujeme nosem spolu se vzduchem, pouštíme ho doprostřed hlavy a páteří až ke kostrči. Tam dech zastavíme. Potom světlo spolu se vzduchem vydechujeme a to z kostrče vzhůru do přední části hrudního koše, otevřenými ústy ven. Při vdechu se dotýká jazyk horních předních zubů. Při výdechu se dotýká zubů dolních. Z počátku prováníme 3 nádechy a výdechy, později postupně přidáváme až do celkového počtu 11.